Nieuws

Nieuws overzicht

Voor wie is deze website?

Deze website is bestemd voor zorgaanbieders die diensten leveren - of het voornemen hebben om diensten te leveren - aan inwoners uit de Helmond en de Peelgemeenten. Het gaat om de diensten jeugdhulp, huishoudelijke ondersteuning en de zogenaamde nieuwe Wmo-taken begeleiding, beschermd wonen en kortdurend verblijf.

Aanbieders vinden hier praktische informatie over het inkooptraject en de werkwijze met betrekking tot leveren van zorg en facturering. 

Deze website is een samenwerking van Helmond en de Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.