U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2019 > November > Wijzigingen abonnementstarief Wmo, zorgadministratie en contracten

Wijzigingen abonnementstarief Wmo, zorgadministratie en contracten

Middels dit nieuwsbericht willen wij u op de hoogte brengen van een drietal belangrijke wijzigingen: het abonnementstarief Wmo, de zorgadministratie en aanpassingen in de contracten.

Wijziging 1: Abonnementstarief Wmo

Per ingang van 1-1-2020 hoeft u niet langer gegevens aan te leveren aan het CAK. Gemeenten worden per 1-1-2020 namelijk verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens richting het CAK. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het nieuwe iEB berichtenverkeer. De huidige gegevensuitwisseling tussen het CAK, zorgaanbieders en gemeenten via de H&V en ZA-standaard stopt dus per 1-1-2020. De enige uitzondering hierop is beschermd wonen intramuraal: dit blijft hetzelfde.

Belang administratieprotocol

De Gemeente Helmond en de Peelgemeenten hebben ervoor gekozen het 305- en 307-bericht (start en stop zorg) leidend te laten zijn bij het aanmelden van cliënten richting het CAK. Daarom is het van groot belang dat de administratie op orde is. Dus: pas het berichtenverkeer op de juiste manier toe! Hiervoor verwijzen wij u naar het administratieprotocol. Klik hier voor het administratieprotocol (PDF).

Wijziging 2: Zorgadministratie

Per ingang van 1-1-2020 hoeft u niet langer een zorgadministratie aan te leveren aan het CAK. Echter: de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten willen wel dat u per cliënt wel bijhoudt welke zorg wordt ingezet. Op deze manier kunnen gemeenten namelijk altijd op klantniveau gegevens opvragen bij zaken als klachten, bezwaar en beroep of in kader van prestatiemeting.

Wijziging 3: Aanpassingen contracten

Per ingang van 1-11-2019 zijn wijzigingen in de contracten voor Wmo van toepassing. Het betreft:

  • Het verplicht correct gebruiken van de regieberichten 305 en 307 (start en stop zorg).
  • Op het moment dat de gemeente geen 305-bericht van u heeft ontvangen is het niet langer mogelijk om te declareren. Het gevolg: afkeuring van de declaratie per 1-12-2019.

Huishoudelijke ondersteuning

Dit geldt voor alle Wmo-contracten, uitgezonderd huishoudelijke ondersteuning. Binnen dit contract wordt momenteel nog een indicatie- en declaratiefrequentie gehanteerd van 4 weken. Per 1-1-2020 gaan we dit wijzigen naar een frequentie van 1 maand en zal het bovenstaande ook binnen deze contracten van toepassing zijn. Aanbieders ontvangen dan een nieuwe zorgtoewijzing. Alle aanbieders van huishoudelijke ondersteuning dienen in het kader van deze omzetting na ontvangst van het nieuwe 301-bericht (met maandfrequentie) vervolgens onmiddellijk een 305-bericht (start zorg) te versturen met startdatum 1-1-2020. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat er op dat moment nog steeds sprake is van daadwerkelijke zorginzet voor huishoudelijke ondersteuning.

Informatiebijeenkomst op 12 november

We hebben u eerder een uitnodiging verstuurd voor een informatiebijeenkomst in de Cacaofabriek op 12 november. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de wijzigingen verder aan u toelichten en bestaat voor u de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.