Voorstel externe positionering sociale teams van de gemeente Helmond vanaf 2022 definitief

U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2021 > Februari > Voorstel externe positionering sociale teams van de gemeente Helmond vanaf 2022 definitief

Voorstel externe positionering sociale teams van de gemeente Helmond vanaf 2022 definitief

In november zijn alle zorgaanbieders geïnformeerd over de voorgenomen plannen rondom de toegang tot zorg en ondersteuning binnen de gemeente Helmond. Kern van het voorstel: de sociale teams vanaf 2022 extern positioneren.

In dit nieuwsbericht leest u inhoudelijke informatie over deze plannen. Inmiddels is het voorstel goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is brede politieke steun voor deze ontwikkelrichting. Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding.

Markconsultatie

De eerste fase van de aanbesteding bestond uit een (vrijblijvende) marktconsultatie en is inmiddels afgerond. Bij de marktconsultatie is ‘de markt’ uitgenodigd om met het college in gesprek te gaan over de inhoud en haalbaarheid van de opdracht voor de sociale teams vanaf 2022. Partijen meldden zich dus op eigen initiatief. Er is gesproken met vier organisaties. Een verslag op hoofdlijnen van deze marktconsultatie is gepubliceerd op Tendernet.  

Publiceren aanbesteding

De input van de marktconsultatie wordt meegenomen bij de voorbereiding van de inkoopstrategie en de aanbestedingsleidraad (soort programma van eisen). Daarnaast wordt input verzameld van verschillende samenwerkingspartners over wat zij bijvoorbeeld belangrijk vinden in de samenwerking met de sociale teams. De planning is dat de aanbesteding op 31 maart a.s. wordt gepubliceerd op Tenderned. Deze aanbesteding kan natuurlijk ook voor jullie als zorgaanbieders interessant zijn. Als alles volgens planning verloopt wordt op 15 juli a.s. bekend wie de nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt.

Vragen of opmerkingen?

Vragen tussendoor kunnen altijd gemaild worden naar socialeteams2022@helmond.nl. Indien nodig of gewenst wordt vervolgens contact opgenomen.