Start voorbereiding overgang berichtenverkeer WMO en Jeugd per 12 juni a.s.

U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2017 > April > Start voorbereiding overgang berichtenverkeer WMO en Jeugd per 12 juni a.s.

Start voorbereiding overgang berichtenverkeer WMO en Jeugd per 12 juni a.s.

Zoals al aangekondigd in de werkgroep facturatie en berichtenverkeer waarin Helmond en Peelgemeenten samenwerken met de Zorgaanbieders gaat de iWmo- en iJw-keten per 12 juni 2017 over op iWmo 2.1 en iJw 2.1 berichten. Vanaf die datum kunnen geen 2.0-berichten meer uitgewisseld worden tussen de landelijke infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) en het knooppunt van VECOZO.

Voor de migratie zijn twee landelijke implementatiedraaiboeken opgesteld. De draaiboeken ondersteunen softwareleveranciers, gemeenten en zorgaanbieders bij de voorbereidingen op deze overstap. De migratieperiode voor de factuur- en declaratieberichten en bijbehorende retourberichten begint op 29 mei. Voor de overige berichten start de migratieperiode op 6 juni.

'Bevriezing' berichtenverkeer

Het landelijk advies om het berichtenverkeer in het algemeen te bevriezen, geldt voor de factuur- en declaratieberichten met ingang van 29 mei en voor de overige berichten met ingang van 8 juni.  Helmond en de Peelgemeenten hebben in overleg met de vertegenwoordiging van zorgaanbieders dit advies overgenomen.

Specifiek voor heen- en retourberichten zijn andere datums van toepassing. Zo geldt bijvoorbeeld voor heenberichten dat ze per 6 juni worden bevroren. In de draaiboeken staat de exacte planning voor alle berichten in tijdschema's – inclusief datum, tijd en actiehouder.

Meer informatie: