U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2017 > April > Voortgangsbericht organisatie Peelgemeenten

Voortgangsbericht organisatie Peelgemeenten

De uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schulddienstverlening, de Bijzondere Bijstand en de Lokale Minimaregelingen worden met ingang van 1 juli 2017 zelfstandig uitgevoerd door de Peelgemeenten. De ontvlechting met de gemeente Helmond en het inrichten en implementeren van een geheel nieuwe informatiehuishouding is een intensief en complex proces geweest. In samenwerking met de gemeente Helmond hebben we gestreefd om de last voor onze inwoners en de zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken. Dat is slechts deels gelukt.

Met name de aanvragen die zijn geconverteerd van het systeem Helmond naar het systeem van de Peelgemeenten hebben voor overlast gezorgd. Een deel van de zorgaanbieders hebben overlast gehad met het geautomatiseerde factuurproces. Vanuit de Peelgemeenten hebben wij getracht deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Nu we in een wat rustiger vaarwater komen lijkt het ons goed om u te informeren over de actuele stand van zaken.

1. Bereikbaarheid

De afgelopen maanden is het telefoon- en mailverkeer intensief geweest. Ondanks het feit dat we daarvoor extra capaciteit hebben ingezet is de bereikbaarheid niet optimaal geweest. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om de bereikbaarheid te verbeteren. Wanneer er telefonisch contact wordt opgenomen met de Peelgemeenten, wordt er automatisch verbinding gemaakt met het secretariaat. Om de verbinding tussen het secretariaat en de verschillende afdelingen te versterken, wordt er nu intern met bereikbaarheidsschema’s gewerkt zodat het secretariaat inkomende vragen sneller kan doorzetten naar de juiste afdeling. Meer informatie over de bereikbaarheid leest u in onderstaande informatienotitie.

2. Geautomatiseerd factureringsproces

Op dit moment bestaat er een achterstand met betrekking tot het verwerken van JW315 berichten (Verzoek Om Toewijzing), hierdoor hebben nog niet alle aanbieders een 301 bericht ontvangen naar aanleiding van het ingezonden JW315 bericht. De achterstand met betrekking tot het verwerken van JW315 berichten hangt deels samen met de achterstand van de JW321 berichten, aangezien deze eerst verwerkt moeten zijn om de declaraties te kunnen afhandelen. Peelgemeenten heeft een plan van aanpak opgesteld en is op dit moment volop bezig om de opgelopen achterstand weg te werken. Meer informatie over het factureringsproces leest u in onderstaande informatienotitie. 

3. Wijziging bekostigingsstelsel (berichtenverkeer Wmo en Jeugd)

Op maandag 12 juni is er een landelijke overgang naar een nieuwe versie van de berichtstandaarden Wmo en jeugd: de XML versie 2.1. Deze nieuwe versie vervangt de huidige versie 2.0. U leest in onderstaande informatienotitie hoe Peelgemeenten, samen met de gemeente Helmond omgaat met de overgang naar deze nieuwe berichtenstandaard: landelijk gemaakte afspraken over tijdig versturen en retourneren berichten (per berichtpaar). Wij willen alle aanbieders vragen om rekening te houden met deze deadlines, zodat Peelgemeenten voldoende tijd krijgt om alle declaraties te verwerken voor 8 juni 2017. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het factuurproces goed gaat en blijft verlopen. Meer informatie leest u in onderstaande informatienotitie.

Meer informatie:

Lees hier de hele informatienotitie organisatie Peelgemeenten (PDF)