U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2017 > Oktober > Te volgen procedure jeugdhulp aanbieders

Te volgen procedure jeugdhulp aanbieders

Vanaf 1 januari 2018 werken Helmond en de Peelgemeenten voor Jeugdhulp met een vernieuwde PDC (Producten en Diensten Catalogus) en objectieve tarieven.

Informatie over dit proces is reeds bekend gesteld via de website, de vraag- en antwoordmodule in Negometrix, de nieuwsbrieven regionale inkoop sociaal domein Zuidoost-Brabant en via de website van de gemeente Eindhoven. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een doorontwikkelde overeenkomst.

Procedure

Iedere gecontracteerde jeugdhulpaanbieder (specialistische ondersteuning / jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling) van Helmond en de Peelgemeenten zal via Negometrix het contracteringsproces moeten doorlopen om in 2018 jeugdhulp te kunnen blijven leveren. De procedure hiervoor bestaat uit 2 stappen, zijnde een basismodule / hoofdtender (stap 1) en de contractenmodule / subtender (stap 2). Vanuit het met goed resultaat doorlopen van stap 1 volgt automatisch een uitnodiging voor stap 2.

Voor het doorlopen van stap 1 dient de jeugdhulpaanbieder zich aan te melden voor 'tender 68000 Sociaal Domein Regio Zuidoost-Brabant Basisgegevens'. Hier kan de van toepassing zijnde vragenlijst doorlopen worden en het tabblad kwalificaties ingevuld worden om vervolgens de inschrijving in te dienen.  Na goedkeuring van de inschrijving binnen de hoofdtender ( stap 1) ontvangt de aanbieder een uitnodiging om de subtender te doorlopen. Bij goedkeuring van de inschrijving in de subtender ( stap 2) zal de organisatie worden gecontracteerd voor de zorginkoop 2018 voor wat betreft jeugdhulp.