Start voorbereiding overgang berichtenverkeer WMO en Jeugd naar versie 2.2

U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2018 > februari > Start voorbereiding overgang berichtenverkeer WMO en Jeugd naar versie 2.2

Start voorbereiding overgang berichtenverkeer WMO en Jeugd naar versie 2.2

Zoals al aangekondigd in de werkgroep facturatie en berichtenverkeer waarin Helmond en Peelgemeenten samenwerken met de Zorgaanbieders, gaat de iWMO- en iJW-keten per dinsdag 3 april 2018 over op iWMO 2.2 en iJW 2.2 berichten. Vanaf die datum kunnen geen 2.1 berichten meer uitgewisseld worden tussen de landelijke infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) en het knooppunt van VECOZO (met uitzondering van iJW321 en iJW322 berichten).

Voor de migratie zijn twee landelijke implementatiedraaiboeken opgesteld. De draaiboeken ondersteunen softwareleveranciers, gemeenten en zorgaanbieders bij de voorbereidingen op deze overstap. De migratieperiode voor de factuur- en declaratieberichten en bijbehorende retourberichten begint op zondag 18 maart a.s. Voor de overige berichten start de migratieperiode op dinsdag 27 maart.

'Bevriezing' berichtenverkeer

Het landelijk advies om het berichtenverkeer in het algemeen te bevriezen, geldt voor de factuur- en declaratieberichten met ingang van zondag 18 maart.  Helmond en de Peelgemeenten hebben in overleg met de vertegenwoordiging van zorgaanbieders dit advies overgenomen. Voor de overige berichten start de 'freeze periode' met ingang van donderdag 29 maart. In de draaiboeken staat de exacte planning voor alle berichten in tijdschema's – inclusief datum, tijd en wie actie moet ondernemen.

Meer informatie