U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2016 > Oktober 2016 > Nieuwe regel Wmo Begeleiding voor vervoer per 30 september 2016

Nieuwe regel Wmo Begeleiding voor vervoer per 30 september 2016

Nieuwe regel voor vervoer van en naar de dagbesteding voor nieuwe cliënten na 30 september 2016.

Vaste bijdrage vervoer
Cliënten kunnen in aanmerking komen voor vervoer van en naar de dagbesteding als zij niet zelf, of met behulp van hun eigen netwerk, in staat zijn om het vervoer te regelen. In die gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gecontracteerde aanbieder om het vervoer daadwerkelijk te regelen voor de cliënt. De aanbieder ontvangt daarvoor een standaardbedrag vanuit Peel 6.1. Dit bedrag is € 11,00 retour per dag (of  € 16,50 voor rolstoel-vervoer), ongeacht de daadwerkelijke kosten of de reisafstand.

Wijziging acceptatieplicht
In de huidige deelovereenkomst Wmo Begeleiding staat dat een aanbieder een klant niet kan weigeren omdat de aanbieder zijn kosten van het vervoer van en naar de dagbesteding niet in verhouding vindt staan tot de vergoeding vanuit Peel 6.1. Dit verandert op 1 oktober 2016.

Vanaf 1 oktober 2016 mag een gecontracteerde aanbieder een nieuwe klant weigeren, als de afstand van huisadres tot dagbestedingslocatie enkele reis, 10 kilometer of meer is. Maar als Peel 6.1 een ondersteuningsnoodzaak voor de betreffende aanbieder/locatie heeft vastgesteld, dan blijft de acceptatieplicht ook bij een afstand van 10 kilometer of meer.

Is er sprake van een ondersteuningsnoodzaak voor een locatie verder dan 10 km, dan wordt de vervoersvergoeding aan de aanbieder € 22,00 of € 33,00 (rolstoelers). De volgende codes kunnen gebruikt worden:

  • 02930 (H803) Vervoer dagbest./dagbeh. V&V Dubbel Tarief;
  • 02931 (H895) Vervoer dagbest./dagbeh. GHZ rolstoel Dubbel Tarief.

Vragen vervoersvergoeding
Deze aanpassing van de acceptatieplicht laat de volgende situatie ongewijzigd. De aanbieder mag een klant met reisafstand van 10 km of meer wel accepteren, wanneer de klant zelf kiest voor déze aanbieder/dagbestedingslocatie, ook al is er een passende dagbesteding binnen 10 kilometer.

In deze situatie mag de aanbieder wel op vrijwillige basis met de klant overeenkomen dat de klant een vervoersvergoeding betaalt voor de afstand vanaf 10 kilometer. Deze vergoeding is maximaal € 1,50 per kilometer en gebeurt rechtstreeks aan de aanbieder. Dat laatste is nieuw.

Voor het vervoer tot 10 kilometer kan de aanbieder het reguliere tarief van € 11,00 / € 16,50 declareren bij Peel 6.1. Dit geldt uiteraard alleen als de klant een  indicatie voor dagbesteding inclusief vervoer heeft.

Voor het bepalen van de reisafstand van huis tot dagbestedingslocatie geldt de kortste route op een gangbare digitale routeplanner (zoals ANWB).

Aanpassing overeenkomst Begeleiding
De nieuwe afspraken worden verwerkt in de overeenkomst Wmo Begeleiding.

Let op: Het is niet toegestaan om het noodzakelijke vervoer te organiseren via de inzet van het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv) vanuit de Wmo 2015.

Mogelijkheid samenwerking vervoer

Adviesbureau Trafficon heeft onderzocht of samenwerking tussen aanbieders op het gebied van vervoer zinvol kan zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de mogelijkheden tot samenwerking klein zijn en daarom niet zullen leiden tot lagere vervoerskosten.
Kijk voor het onderzoeksrapport op de pagina met verslagen van Fysieke Overlegtafel Begeleiding. De instellingen die meegewerkt hebben aan het onderzoek en specifiek inzicht willen hebben in de resultaten voor hun eigen instelling, kunnen contact opnemen met Trafficon (info@trafficon.nl).