U bevindt zich hier: Home > PGB > Pgb-info > Pgb Besteding en uitbetaling

Pgb Besteding en uitbetaling

Ingevolge de nadere regels (artikel 4.2) dient het volledige bedrag aan pgb verantwoord te worden. Dit betekent, in tegenstelling tot de AWBZ, dat er geen verantwoordingsvrij bedrag wordt gehanteerd.

Het persoonsgebonden budget moet besteed worden aan het doel/resultaat waarvoor het is verstrekt, dus direct aan de maatwerkvoorziening gerelateerde kosten van zorg en ondersteuning. Dit betekent dat alleen die activiteiten / kosten van de dienstverlener worden vergoed die rechtstreeks het doel of resultaat ondersteunen.

Dit betekent dat het pgb in ieder geval niet besteed kan worden aan:

  • bemiddelings- en administratiekosten;
  • kosten verbonden aan opstellen pgb-plan;
  • reistijd, vervoers- en parkeerkosten van de dienstverlener;
  • overheadkosten van de dienstverlener waaronder mede begrepen kosten van de dienstverlener tot opstellen van een zorg- of werkplan; en
  • feestdagen- en/of eenmalige uitkering of cadeau aan dienstverlener;
  • kosten die te beschouwen zijn als algemeen gebruikelijk (zoals abonnementskosten, gebruikelijke kosten verbonden aan het uitoefenen van een hobby of sport, uitstapjes, etcetera).

Indien de cliënt een hoger tarief wil betalen aan de dienstverlener dan het pgb-tarief zoals de gemeente dat heeft toegekend, dan staat dat de cliënt vrij. De cliënt moet dan wel een bijstorting doen bij de SVB op het budget. De SVB betaalt vervolgens de gefactureerde prijs aan de dienstverlener. Dit laatste ingevolge het trekkingsrecht: de cliënt stuurt facturen van de dienstverlener naar de SVB. Na controle betaalt de SVB rechtstreeks het bedrag uit aan de dienstverlener.

Overigens bestaat er een zekere mate van flexibiliteit voor wat betreft een spreiding van de ureninzet. Dat houdt in dat de tijdsbesteding aan een klant, - met het oog op wat een cliënt nodig heeft (maatwerk) -, per week kan fluctueren.