U bevindt zich hier: Home > PGB > Pgb-info > Pgb Zorgovereenkomst naar SVB

Pgb Zorgovereenkomst naar SVB

Als de gemeente een beschikking heeft afgegeven aan de cliënt tot toekenning van een individuele maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb, wordt  tegelijkertijd ook een toekenningsbericht (TKB) aan de SVB verzonden. De cliënt krijgt een brief van de SVB waarin wordt gevraagd om de zorgovereenkomst. Vervolgens is het aan de cliënt om met de dienstverlener een zorgovereenkomst op te stellen en deze op te sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De overeenkomst hoeft niet naar Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning.

1. SVB toetst

De SVB toetst de zorgovereenkomst arbeidsrechtelijk (wordt het arbeidsrecht in acht genomen).
Als deze toets is gedaan, dan plaatst de SVB de zorgovereenkomst in de portal zodat de gemeente deze kan beoordelen en accorderen.

2. De gemeente toetst

De gemeente toetst de zorgovereenkomst op inhoud:

  •  Toetsing aan de inhoud van het pgb-plan: staat de zorgverlener vermeld in het pgb-plan en voldoet de zorginzet aan het pgb-plan. Indien dit niet het geval is, dan gaat de gemeente niet akkoord met de overeenkomst en wijst deze  af. Gemeente neemt contact op met de cliënt om dit te bespreken zodat de klant weet waar de fout zit. De cliënt krijgt van de SVB bericht dat de zorgovereenkomst is afgekeurd en dat een nieuwe zorgovereenkomst ingediend moet worden.
  • Toetsing op afgesproken tarief met de dienstverlener:  Als het uurtarief in de overeenkomst hoger is dan het uurtarief dat de gemeente hanteert, dan is dit geen reden voor afwijzing van de overeenkomst. De gemeente geeft dan het maximale uurtarief in en geeft akkoord op de overeenkomst. De SVB stuurt een brief aan de klant dat deze zelf moet bijstorten om het uurtarief dat vermeld staat in de overeenkomst uit te kunnen betalen in geval van declaraties. De klant moet dan dus zelf een bedrag overmaken aan de SVB voordat er betalingen plaatsvinden op basis van deze zorgovereenkomst.