U bevindt zich hier: Home > PGB > Pgb-info > Pgb nooit voor vervoer Wmo

Pgb nooit voor vervoer Wmo

Anders dan in geval van zorg in natura, ligt het vervoer van en naar de dagbesteding (begeleiding groep) primair bij de cliënt. Dit betekent dat de gemeente op de eerste plaats beoordeelt of de cliënt eigenstandig het vervoer kan regelen (zelf dan wel met behulp van inzet sociaal netwerk). Indien die mogelijkheid er niet is, wordt beoordeeld of de cliënt reeds beschikt over een vervoersvoorziening ingevolge de Wmo die passend en toereikend kan worden geacht voor vervoer van en naar de dagbesteding.

Als beide mogelijkheden er niet zijn, wordt aan de cliënt, naast het pgb, een vervoersvoorziening verstrekt (waarbij het primaat cvv heeft te gelden). Deze toets vindt op gelijke wijze plaats indien een pgb wordt verstrekt voor kortdurend verblijf. Ook in geval van beschermd wonen – dat wil zeggen dagbesteding op een andere locatie dan de woonlocatie – vindt deze toets plaats.

Kortom, vervoer maakt – in tegenstelling tot zorg in natura – nooit onderdeel uit van een pgb. Indien Wmo-vervoer noodzakelijk wordt geacht, wordt vervoer als een aparte maatwerkvoorziening toegekend.