U bevindt zich hier: Home > PGB > Pgb-info > Pgb-tarieven en nadere regels

Pgb-tarieven en nadere regels

In de nadere regels hebben de gemeenten de pgb-tarieven vastgelegd. Een principieel uitgangspunt is dat de hoogte van een pgb niet meer kan bedragen dan de kosten die de gemeente zou hebben gehad in geval van de inzet via zorg in natura (Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 5.1, tweede lid en Verordening Jeugdhulp). Dit is dus een absolute begrenzing.

Belangrijk om te weten is dat de gemeenten twee verschillende pgb-tariefstellingen onderscheiden: een tarief voor professionele dienstverleners en een tarief voor particuliere inzet (waaronder mede de inzet door het sociaal netwerk wordt begrepen).

Professionele dienstverlener
Van een professionele dienstverlener is – als het gaat om een zzp-er – sprake als de dienstverlener als zelfstandige staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarnaast uit overige feiten en omstandigheden blijkt dat de dienstverlener als een ondernemer kan worden aangemerkt. Denk hierbij aan de zichtbaarheid van de dienstverlener als ondernemer in de maatschappij (bijvoorbeeld via website, promotieactiviteiten etc.), het hebben van meerdere opdrachtgevers, het lopen van ondernemersrisico, het plegen van investeringen, wijze van gebruik maken van een modelovereenkomst van de belastingdienst (opvolger VAR).

Particuliere inzet
Particuliere inzet betreft vervolgens die inzet die niet wordt geleverd door een professionele dienstverlener.

De pgb-tarieven liggen vast in de Nadere regels.

Pgb tarieven Wmo

Pgb tarieven Jeugd