U bevindt zich hier: Home > Zorg leveren > Calamiteiten en geweldsincidenten > Communicatieprotocol

Communicatieprotocol

Voor de jeugd en de Wmo is er een gezamenlijk communicatie- en calamiteitenprotocol opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe zorginstellingen calamiteiten moeten melden, en de communicatie hierover. 

Wij verzoeken aan de gecontracteerde aanbieders om bij Bizob (jeugdzorgpeel@bizob.nl of wmopeel@bizob.nl) de contactgegevens van hun bestuurders aan te leveren, zodat er in voorkomende gevallen snel overleg kan worden georganiseerd over alle noodzakelijke stappen.

Doet zich een calamiteit voor, dan kunt u die melden bij de betreffende gemeente.