U bevindt zich hier: Home > Zorg leveren > Zorg leveren Jeugdhulp > Jeugdhulp Aanbieder worden

Jeugdhulp Aanbieder worden

Vanaf 1 januari 2018 werken Helmond en de Peelgemeenten voor Jeugdhulp met een vernieuwde PDC (Producten en Diensten Catalogus) en objectieve tarieven. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een doorontwikkelde overeenkomst.

Om een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voor Helmond en de Peelgemeenten te worden (voorheen 'jeugdzorg specialistische ondersteuning' / 'jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling') zal via Negometrix het contracteringsproces doorlopen moeten worden. Dit kan door de organisatie binnen Negometrix te registreren. De procedure bestaat uit 2 stappen, zijnde een basismodule / hoofdtender (stap 1) en de contractenmodule / subtender ( stap 2). Vanuit het met goed resultaat doorlopen van stap 1 volgt automatisch een uitnodiging voor stap 2.

Aanmelden Tender

Voor het doorlopen van stap 1 dient de jeugdhulpaanbieder zich, na registratie bij Negometrix, aan te melden voor 'Tender 115816 Sociaal Domein Dommelvalei+ en Helmond & Peelgemeenten Basisgegevens'. Hier kan de van toepassing zijnde vragenlijst doorlopen worden en het tabblad kwalificaties ingevuld worden om vervolgens de inschrijving in te dienen.  Na goedkeuring van de inschrijving binnen de hoofdtender ( stap 1) ontvangt de inschrijver automatisch een uitnodiging om de subtender te doorlopen. Bij goedkeuring van de inschrijving in de subtender ( stap 2) zal de organisatie worden gecontracteerd voor de zorginkoop 2018 voor wat betreft jeugdhulp.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar jeugdzorgpeel@bizob.nl.

Overeenkomsten ter informatie

Onderstaand document is slechts ter informatie en mag niet gebruikt worden om te ondertekenen.

Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd (pdf)