U bevindt zich hier: Home > Zorg leveren > Zorg leveren Wmo Begeleiding, Beschermd wonen en Kortdurend verblijf > Vervoer van en naar de dagbesteding

Vervoer van en naar de dagbesteding

Op deze pagina vindt u informatie over en de tarieven vervoer van en naar de dagbesteding.

Tarieven vervoer dagbesteding

Vervoer persoon € 11,45 € 11,25
Vervoer rolstoel € 17,17 € 16,83
Vervoer persoon dubbel € 22,89 € 22,44
Vervoer rolstoel dubbel € 34,33 € 33,66

Vaste bijdrage vervoer 

Cliënten kunnen in aanmerking komen voor vervoer van en naar de dagbesteding als zij niet zelf, of met behulp van hun eigen netwerk, in staat zijn om het vervoer te regelen. In die gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gecontracteerde aanbieder om het vervoer daadwerkelijk te regelen voor de cliënt. De aanbieder ontvangt daarvoor een standaardbedrag vanuit de gemeente (zie bovenstaande tabel Tarieven vervoer dagbesteding).

Wijziging acceptatieplicht 

Een gecontracteerde aanbieder mag een nieuwe klant weigeren als de afstand van huisadres tot dagbestedingslocatie enkele reis 10 kilometer of meer is. Maar als de gemeente een ondersteuningsnoodzaak voor de betreffende aanbieder/locatie heeft vastgesteld blijft de acceptatieplicht bestaan, ook bij een afstand van 10 kilometer of meer.
Als er sprake is van een ondersteuningsnoodzaak voor een locatie verder dan 10 km  geldt de “dubbel” vervoersvergoeding aan de aanbieder (zie bovenstaande tabel Tarieven vervoer dagbesteding bij Vervoer persoon dubbel respectievelijk Vervoer rolstoel dubbel)
De volgende codes kunnen gebruikt worden:

  • 02930 (H803) Vervoer dagbest./dagbeh. V&V Dubbel Tarief;
  • 02931 (H895) Vervoer dagbest./dagbeh. GHZ rolstoel Dubbel Tarief.

Vervoersvergoeding bij afstand 10 kilometer of meer 

De acceptatieplicht laat de volgende situatie ongewijzigd. De aanbieder mag een klant met reisafstand van 10 km of meer wel accepteren, wanneer de klant zelf kiest voor déze aanbieder/dagbestedingslocatie, ook al is er een passende dagbesteding binnen 10 kilometer. In deze situatie mag de aanbieder op vrijwillige basis met de klant overeenkomen dat de klant een vervoersvergoeding betaalt voor de afstand vanaf 10 kilometer. Deze vergoeding is maximaal € 1,50 per kilometer en gebeurt rechtstreeks aan de aanbieder. Voor het vervoer tot 10 kilometer kan de aanbieder het reguliere tarief declareren (zie bovenstaande tabel Tarieven vervoer dagbesteding). Dit geldt uiteraard alleen als de klant een  indicatie voor dagbesteding inclusief vervoer heeft.
Voor het bepalen van de reisafstand van huis tot dagbestedingslocatie geldt de kortste route op een gangbare digitale routeplanner (zoals ANWB).

Attendering
Het is niet toegestaan om het noodzakelijke vervoer te organiseren via de inzet van het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv) vanuit de Wmo 2015.