U bevindt zich hier: Home > Zorginkoop > Beleid en regelgeving > Huishoudelijke Hulp Toelage: Regeling

Huishoudelijke Hulp Toelage: Regeling

Het kabinet heeft zowel voor 2015 als 2016 extra geld beschikbaar gesteld voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Deze extra middelen worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden.

Helmond en de Peelgemeenten maken gebruik van de HHT regeling. Hiermee kunnen we een stevige impuls te geven aan de werkgelegenheid voor mensen die ten gevolge van eerder genomen beleidskeuzes op het terrein van de Huishoudelijke Ondersteuning (HO) hun baan dreigen te verliezen of reeds verloren hebben.

Voor wie is de HHT?

In het plan van aanpak van de gemeenten zijn de volgende doelgroepen benoemd die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning met financiering vanuit de HHT:

  • Mantelzorgers: Mantelzorgers zijn in het kader van de Wmo 2015 een zeer belangrijke doelgroep. De HHT wordt ingezet ter ontlasting van mantelzorgers. Het doel daarvan is ondersteunen en ontzorgen door middel van de inzet van huishoudelijke hulp op een zodanige manier dat de mantelzorger daar het meeste voordeel van ondervindt. Bijkomend voordeel: mantelzorgers komen beter in beeld bij de gemeenten;
  • 70 plussers zonder indicatie Wmo-HO ( die geen huishoudelijke ondersteuning via de Wmo willen of kunnen ontvangen)
  • Cliënten met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning die een plusdienst af willen nemen (schoon en leefbaar huis moet via maatwerkvoorziening Wmo-HH gerealiseerd worden, maar klant kan via HHT plusdiensten inkopen)
  • Cliënten met een Wmo-indicatie voor HO die er zelf voor kiezen om geen gebruik meer te willen maken van de maatwerkvoorziening HO, maar in plaats daarvan gebruik willen maken van de HHT (bijvoorbeeld vanwege hoge eigen bijdrage Wmo).

Van welke diensten kunnen zij gebruik maken?

Zij kunnen tegen betaling van een eigen bijdrage gebruik maken van de volgende diensten:

  • Huishoudelijke taken (hiervoor worden uitgesloten: de inwoners met een reguliere Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning)’;
  • Plusdiensten, aanvullend op een verstrekte maatwerkvoorziening huishoudelijk ondersteuning (denk aan ‘grote schoonmaak’, hulp bij boodschappen doen, dierverzorging, zolder/garage opruimen etc);
  • Ondersteuning bij algemene diensten, denk o.a. aan maaltijdverzorging;

Voor deze diensten betalen de gemeenten Asten, Deurne, Helmond, Laarbeek en Someren vanuit de HHT een bedrag van € 12,50 per uur aan de zorgaanbieder. De klant betaalt het resterende bedrag van de kostprijs (circa € 10,- tot € 12,50 per uur, dit kan per zorgaanbieder verschillen).

Gemeente Gemert-Bakel betaalt vanuit de HHT een bedrag van € 17,50 aan de zorgaanbieder. De klant betaalt het resterende bedrag van de kostprijs aan de zorgaanbieder (circa € 5,- tot € 7,50 per uur, dit kan per zorgaanbieder verschillen).

Aanbieder HHT worden?

Een organisatie die HHT wil aanbieden, moet een contract hebben voor Wmo Huishoudelijke Ondersteuning, met daarnaast een ondertekend addendum HHT. 

Documenten