U bevindt zich hier: Home > Zorginkoop > Beleid en regelgeving > Jeugdhulp: Verordening en nadere regels

Jeugdhulp: Verordening en nadere regels

In december 2018 is in de vijf gemeenteraden van de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) een nieuwe verordening jeugdhulp vastgesteld. De verordening jeugdhulp 2019 is op 1 januari 2019 in werking getreden en daarbij zijn de verordening jeugdhulp 2015 en de nadere regels jeugdhulp 2015 ingetrokken.

De definitieve versie van de verordening zoals deze voor vaststelling aanboden is bij de vijf gemeenteraden is via onderstaande link te raadplegen. De authentieke versie van iedere individuele gemeente is gepubliceerd via de daartoe aangewezen kanalen van iedere gemeenten (via bijvoorbeeld de website van de gemeente of www.officiëlebekendmakingen.nl).

Aanpassing voor gemeente Asten
De verordening is voor alle 5 de Peelgemeenten van toepassing, waarbij er voor de gemeente Asten één aanpassing opgenomen is, te weten aanpassing van artikel 3.14 ‘Beschikken en inhoud beschikking’. In artikel 3.14 is bepaald dat de gemeente na verwijzing door een huisarts, medisch specialist en jeugdarts, een beschikking afgeeft. De gemeente Asten heeft van deze bepaling een zogenaamde kanbepaling gemaakt. De gemeente Asten geeft na verwijzing door arts alleen een beschikking af op verzoek daartoe van jeugdige of ouders.

N.b. het afgeven van een beschikking is gericht aan jeugdige en/of ouders en dient niet verward te worden met een opdracht tot zorginzet aan de aanbieder.