U bevindt zich hier: Home > Zorginkoop > Beleid en regelgeving > Wmo Begeleiding, Beschermd wonen en Kortdurend verblijf: Overgangsrecht

Wmo Begeleiding, Beschermd wonen en Kortdurend verblijf: Overgangsrecht

Einde overgangsrecht begeleiding en kortdurend verblijf

Het overgangsrecht is voor alle cliënten begeleiding en kortdurend verblijf geëindigd op 1 januari 2016. Vanaf deze datum vallen alle klanten formeel onder de Wmo 2015 en gelden onder AWBZ genomen besluiten door het CIZ niet langer. De cliënten die het betreft hebben een formeel besluit ontvangen van Peel 6.1.
Fase-gewijs (periode 2016-2018) krijgen alle overgangscliënten een inhoudelijke beoordeling op basis van de Wmo 2015.
Tot aan dat moment verandert er voor de mensen niets qua zorgomvang (zorg in natura) of pgb.
Qua tariefstelling is voor deze voormalige overgangsclienten besloten dat het overgangsrechttarief 2015 blijft gelden tot het moment dat deze cliënten in het kader van de Wmo 2015 na een inhoudelijke beoordeling een nieuw besluit hebben ontvangen. 

Beschermd wonen

Mensen van 18 jaar of ouder met een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen kunnen hiervan gebruik blijven maken gedurende een overgangsperiode van minimaal vijf jaar (tot 1 januari 2020) of, indien de lopende indicatie voor een kortere termijn geldt, voor de duur van die indicatie. Dit geldt ook voor de niet-verzilverde indicaties.

Let wel:  het overgangsrecht voor wat betreft de verstrekkingsvorm pgb was maximaal 1 jaar en is per 1 januari 2016 geëindigd. De cliënten die het betreft hebben omstreeks 1 oktober 2015 van Peel 6.1 een Wmo-besluit ontvangen. Ook voor deze groep cliënten geldt dat hun pgb niet wijzigt zolang geen inhoudelijke beoordeling ingevolge de Wmo heeft plaatsgevonden. In de loop van 2016-2018 wordt op basis van inhoudelijke beoordelingen bepaald of zij, conform de regels van de Wmo, in aanmerking blijven komen voor een pgb (in plaats van zorg in natura). Indien zij in aanmerking blijven komen voor een pgb, gelden de Wmo-tarieven vanaf het moment van beoordeling (inhoudelijke besluitvorming).