U bevindt zich hier: Home > Zorginkoop > Bestuurlijke aanbesteding > Algemeen Wat is een fysieke of virtuele overlegtafel?

Algemeen Wat is een fysieke of virtuele overlegtafel?

Binnen het proces van bestuurlijk aanbesteden zijn er twee overlegtafels: de fysieke overlegtafel en de virtuele overlegtafel.

Fysieke overlegtafels

Aan de fysieke overlegtafels zitten vertegenwoordigers van diverse partijen met elkaar aan tafel. Deze organisaties zijn geselecteerd op basis van objectieve selectiecriteria die door de colleges van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld.

In 2014 hebben de fysieke overlegtafels zich vooral bezig gehouden met het voorbereiden van de deelovereenkomsten (inkoopcontracten).Vanaf  2015 praten de tafels verder: hoe het loopt en welke veranderingen en bijstellingen nodig zijn. Op deze manier werken we gezamenlijk met zoveel mogelijk betrokkenen aan vernieuwing en goede ondersteuning, binnen de beschikbare budgetten.

Er zijn overlegtafels voor:

Virtuele overlegtafels

Naast de fysieke overlegtafels zijn er de zogenaamde virtuele overlegtafels. Alle aanbieders die niet aan de fysieke overlegtafel zitten, kunnen via de mail zijn/haar inbreng te leveren. Dit kan een reactie zijn op de stukken die in de fysieke overlegtafels besproken worden of bijvoorbeeld een nieuw idee of concept. U vindt de stukken van de fysieke overlegtafels op de pagina van de betreffende overlegtafel.

Alle documenten in dit aanbestedingsproces zijn openbaar. Dus ook uw reactie, nieuw idee of opmerking(en) in de virtuele overlegtafel. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit in uw mail aangeven.

Hoe kunt u deelnemen aan de virtuele overlegtafel?

Om deel te kunnen nemen aan de virtuele overlegtafel moet u de basisovereenkomst ondertekenen en een eigen verklaring invullen. In de basisovereenkomst zijn de spelregels met betrekking tot het bestuurlijk aanbestedingsproces opgenomen. U vindt de basisovereenkomst van uw keuze op de pagina overeenkomsten bij het onderwerp waar u over mee wilt praten.