U bevindt zich hier: Home > Nieuws > 2020 > Mei > Brief zorgaanbieders 10 november 2020

Brief zorgaanbieders 10 november 2020

Hieronder leest u de brief van 10 november 2020 aan de zorgaanbieders.

 Beste aanbieder,

Graag informeren we u over de plannen van de gemeente Helmond voor de lokale toegang. Het voorstel heeft gevolgen voor de samenwerking met 2e lijn zorgaanbieders. We vinden het daarom belangrijk u op tijd te informeren, ook al is er nog geen definitief besluit genomen. Hieronder leest u meer over de kern van het voorstel, wat het kan betekenen voor de samenwerking en hoe u verder betrokken wordt.

Het voorstel: de sociale (gebiedsteams) worden met ingang van 2022 extern gepositioneerd, waarbij ze meer zelf hulp gaan verlenen.

Meer directe hulp, minder bureaucratie! Dat is in de kern de gedachte. Het college wil de sociale (gebieds)teams extern positioneren als overheidsopdracht. Daarmee nemen we afscheid van het huidige netwerkconstruct waarin de gemeente de teams aanstuurt. Het accent in de opdracht van de sociale teams zal vanaf 2022 bovendien verschuiven van vraag verhelderen en indiceren, naar vraag verhelderen en direct hulp verlenen. Het is de ambitie van het college dat de teams op termijn zo’n 80% van de hulpvragen zelf oppakken met hulp van het sociale netwerk en het voorliggend veld. Dit is in lijn met onze doelstelling om kwetsbare inwoners tijdig en dichtbij in de leefomgeving ondersteuning te bieden. Het is de volgende stap in de transformatieopgave waar we als gemeente voor aan de lat staan. Om dit te bereiken zullen er in de toekomst aanvullende expertises en capaciteit aan de teams worden toegevoegd.

De teams lossen meer zelf of en zullen minder hoeven te verwijzen

De plannen van het college betekenen dat de balans tussen de hulp die de teams zelf bieden en de hulpverlening die nu ‘achter een beschikking’ zit, vanaf 2022 geleidelijk zal verschuiven naar de voorkant. De teams lossen meer zelf op en zullen minder hoeven te verwijzen. Dit zal gefaseerd gebeuren. Onze plannen zullen naar verwachting vooral de producten begeleiding voor zowel jeugd als volwassenen en in mindere mate behandeling voor jeugd raken. Komende periode werken we dit verder uit. In januari komen we hierop bij u terug.

Het proces van de komende periode ziet er als volgt uit:

Volgende week zal het voorstel voor de lokale toegang openbaar worden, vandaar dat we u alvast informeren. Besluitvorming door de raad vindt plaats in januari 2021. Vooruitlopend op dat moment is het college gestart met de voorbereidingen voor de implementatie. Dan gaat het bijvoorbeeld over de aanbesteding van de sociale teams. Komende periode gaat het college alvast in gesprek met geïnteresseerde partijen over de scope, aard en inhoud van de opdracht voor de sociale teams vanaf 2022. Meer informatie over deze zogenoemde marktconsultatie vindt u te zijner tijd op Tenderned. Ook kunt u bij vragen hierover terecht bij team Inkoop van de gemeente.

We houden u komende periode op de hoogte

We kunnen ons voorstellen dat deze informatie vragen oproept. Op de FOT Jeugd van 12 november en FOT Wmo BG van 3 december lichten we onze plannen voor de lokale toegang kort toe. Wilt u alvast meer achtergrondinformatie? Vanaf 11 november staat een link naar het voorstel ‘sociale teams 2022 en verder’ op www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl. U kunt vragen tussendoor altijd mailen naar Postbus socialeteams2022@helmond.nl. Zo kunnen we handig vragen inventariseren en eventueel contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

R.P. Hoffmann

Programmadirecteur Sociaal Domein